Pelaksanaan Apel Pagi Sebelum Masuk kelas

Pelaksanaan Apel Pagi Sebelum Masuk Kelas

SDN 3 Kalianget melaksanakan apel pagi sebelum masuk kelas dengan harapan siswa dapat lebih disiplin dan dalam pelaksanaan apel pagi tersebut diakhiri dengan bersalaman kepada bapak ibu guru.